Cân điện tử KD 200 – Tanita – Japan

Tư vấn bán hàng: 0912.535.340